PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora publicznego i innych podmiotów (polskich i zagranicznych). Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym (zarówno w zakresie obrotu krajowego, jak i międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych), handlowym, cywilnym, nieruchomości i administracyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem działalności Kancelarii:

Prawo gospodarcze

Prawo handlowe (prawo spółek)

Prawo cywilne

Prawo nieruchomości

Obrót międzynarodowy, inwestycje zagraniczne

Prawo europejskie

Prawo administracyjne

Prawo pracy

Postępowania sądowe i windykacja

Prawo własności intelektualnej

Fundacje i stowarzyszenia