PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora publicznego i innych podmiotów (polskich i zagranicznych). Kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym (zarówno w zakresie obrotu krajowego, jak i międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych), handlowym, cywilnym, nieruchomości i administracyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem działalności Kancelarii:

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO HANDLOWE (PRAWO SPÓŁEK)

PRAWO CYWILNE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

OBRÓT MIĘDZYNARODOWY, INWESTYCJE ZAGRANICZNE

PRAWO EUROPEJSKIE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO PRACY

POSTĘPOWANIE SĄDOWE I WINDYKACJA

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA