SZKOLENIA

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Szwajczak świadczy usługi w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu różnych dziedzin prawa. Forma i organizacja szkoleń jest dostosowywana do aktualnych potrzeb uczestników. Adresatami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak również organy administracji publicznej oraz inne podmioty.

Szczególnie polecamy nasze szkolenia z zakresu międzynarodowych transakcji handlowych – przygotowanie kontraktu, reguły INCOTERMS®2010, zasady rozliczeń, wybór właściwego prawa, rozwiązywanie sporów, sądownictwo arbitrażowe, źródła międzynarodowego prawa handlowego (w tym prawo jednolite – uniform law oraz akty tzw. soft law, w tym Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT, Zasady Europejskiego Prawa Umów – PECL), zastosowanie aktów prawa modelowego m.in. Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży MIH, zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. (tzw. Konwencji Wiedeńskiej CISC) w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z różnych państw.

Przeprowadzone szkolenia:

  1. Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży MIH w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej
  2. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej
  3. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z państw członkowskich Unii Europejskiej