Zasady korzystania z e-porad prawnych

1. We wskazanym oknie formularza należy wpisać pytanie wraz ze szczegółowym przedstawieniem stanu faktycznego.
2. Należy wypełnić wszystkie pola formularza (imię i nazwisko, adres e-mail, temat wiadomości, treść pytania).
3. Celem wysłania pytania należy kliknąć przycisk „Wyślij pytanie”.
4. Po otrzymaniu pytania Kancelaria wyceni koszt porady i wyśle propozycję ceny wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu.
5. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Kancelarii, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wyczerpująca porada.

Email:
Temat:
Wiadomość:
Wpisz odpowiedź 2+3 = ?