ZESPÓŁ

Natalia Szwajczak, radca prawny, założycielka Kancelarii

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, numer wpisu na listę radców prawnych Rz-557.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ukończone z wyróżnieniem studia w Centrum Studiów Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a ponadto Program Prawa Międzynarodowego i Porównawczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia).

Biegle włada językiem angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawniczego.

WYKSZTAŁCENIE

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ukończone z wyróżnieniem studia w Centrum Studiów Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ukończony Program Prawa Międzynarodowego i Porównawczego na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia)
 • Ukończona aplikacja radcowska – uzyskanie tytułu radcy prawnego w 2003 roku

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 1. W latach 1998-2000 praca w Kancelarii Prawniczej SALANS w Warszawie; sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, antymonopolowego, gospodarczego, administracyjnego i międzynarodowego, związane z doradztwem prawnym głównie na rzecz podmiotów zagranicznych.
 2. W latach 2000-2004 praca naukowa i dydaktyczna na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; prowadzenie zajęć z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.
 3. W latach 2000-2004 praca jako konsultant w Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie; sporządzanie ofert na realizację projektów w ramach programów Unii Europejskiej; doradztwo prawne dla inwestorów polskich i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego; prowadzenie szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. W latach 2004-2009 praca na stanowisku radcy prawnego – koordynatora Działu Prawnego w Zakładach Magnezytowych „Ropczyce” S.A. w Ropczycach; kompleksowa obsługa prawna spółki giełdowej i grupy kapitałowej, w tym obsługa prawna projektów inwestycyjnych w Polsce i za granicą (Chiny – spółka joint venture, Ukraina), sprawy korporacyjne (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, spółki zależne i powiązane); bieżąca obsługa prawna w zakresie kontraktów handlowych (krajowych i zagranicznych), rynku kapitałowego i obrotu giełdowego, innych spraw z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, pracy, administracyjnego; współpraca z zagranicznymi kancelariami prawnymi (w tym chińskimi).
 5. W latach 2004-2009 członek Rady Nadzorczej Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych S.A. w Chrzanowie.
 6. Od 2009 r. praktyka w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego w Rzeszowie.
 7. Od 2011 członek Rady Nadzorczej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.
 8. W latach 2012-2016 członek Rady Nadzorczej GOKOM EKO Sp. z o.o. w Boguchwale.
 9. W latach 2014-2018 praca na Politechnice Rzeszowskiej; obsługa prawna w języku angielskim międzynarodowych projektów naukowo-badawczych Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa (w tym udział w zagranicznych negocjacjach) oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii (umowy konsorcjum, licencyjne, o współpracy, o poufności i inne); bieżąca obsługa prawna w Zespole Radców Prawnych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, własności intelektualnej, pracy; reprezentacja Uczelni w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego – biegle w mowie i piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawniczego
 • Ukończone szkolenia specjalistyczne, m.in. z zakresu:
  • regulacji rynku kapitałowego i emitentów giełdowych
  • europejskich regulacji dotyczących funkcjonowania grup kapitałowych
  • umowy międzynarodowej sprzedaży towarów
  • wspólnotowego prawa konkurencji
  • europejskiego tytułu egzekucyjnego
  • prawnych aspektów handlu i inwestycji w Chinach
  • współpracy handlowej z Ukrainą
  • negocjacji umów handlowych
  • finansów dla menedżerów niefinansistów
  • prawa i postępowania administracyjnego
  • gospodarki nieruchomościami
  • prawa o szkolnictwie wyższym
  • profesjonalnej obsługi klienta kancelarii prawniczej