O NAS

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Szwajczak rozpoczęła działalność w styczniu 2009 roku. Zapewnia usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, instytucji publicznych, jak również osób prywatnych. Oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę prawną dla podmiotów krajowych i zagranicznych, świadcząc również usługi w języku angielskim.

Profesjonalizm, zaangażowanie, uczciwość, ciągłe podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji sprawiają, iż usługi świadczone przez Kancelarię są na najwyższym poziomie. Zaufało nam już wiele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także osób prywatnych. Za ich zgodą, na Państwa życzenie, chętnie udostępnimy listy rekomendacyjne.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Szwajczak posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób prywatnych, a także innych podmiotów prawa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w szczególności:

 • doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlu międzynarodowego (kontrakty eksportowe i importowe, wykorzystanie reguł INCOTERMS®2010, znajomość konwencji międzynarodowych i regulacji Unii Europejskiej z zakresu handlu międzynarodowego oraz aktów tzw. „soft law” w tym Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT i kodyfikacji Międzynarodowej Izby Handlowej – ICC, a także aktów prawa modelowego);
 • obsługa prawna projektów inwestycyjnych, polskich i zagranicznych (w tym np. spółka joint venture w Chinach, inwestycje w zakresie dróg krajowych i autostrad);
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, w tym w zakresie transakcji kapitałowych (fuzje, przejęcia, zmiany kapitału zakładowego), tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych, bieżącej obsługi korporacyjnej i prowadzonej działalności gospodarczej, wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • doświadczenie w zakresie rynku chińskiego (w tym sporządzanie umów handlowych i inwestycyjnych, rejestracja spółki joint venture);
 • doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, w tym w zakresie prawa własności intelektualnej;
 • postępowanie przed instytucjami i trybunałami międzynarodowymi, w tym przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

NASZE ATUTY

 • Obsługa prawna również w języku angielskim – w szczególności w zakresie zagranicznych projektów inwestycyjnych i transakcji handlowych prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i inne dokumenty, współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, sporządzamy tłumaczenia.
 • Obsługa prawna w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego – dzięki doświadczeniu w stosowaniu międzynarodowych regulacji transakcji handlu zagranicznego, zarówno z zakresu prawa jednolitego (uniform law), jak i tzw. „soft law”, świadczymy usługi prawne na rzecz uczestników handlu międzynarodowego.
 • Prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego – przykładowe tematy szkoleń:
 1. Zastosowanie Umowy Modelowej Międzynarodowej Sprzedaży MIH w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej
 2. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej
 3. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Elastyczne podejście do każdego z naszych klientów poprzez dostosowanie formy współpracy i zasad rozliczeń do jego specyficznych wymagań.

NASZA MISJA

Dewiza Kancelarii Radcy Prawnego Natalia Szwajczak to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta i dopasowanie świadczonych usług do jego specyficznych wymagań i potrzeb. Kancelaria prezentuje rzeczowe podejście nie tylko w stosunku do klienta biznesowego, ale również w odniesieniu do innych klientów oraz partnerów Kancelarii. Zespół Kancelarii podejmuje się prowadzenia spraw o nietypowym lub pionierskim charakterze, wymagających systemowego i interdyscyplinarnego podejścia do tematu.

Ideą nadrzędną Kancelarii jest ochrona interesu klienta i indywidualne podejście do każdego z jego problemów prawnych. Usługi świadczymy z najwyższą starannością zawodową i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a dzięki ciągłemu doskonaleniu się przez pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności jesteśmy w stanie sprostać nowym wyzwaniom.