Natalia SZWAJCZAK:

„Skuteczność wskazania lex mercatoria w klauzuli wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych”

“Effectiveness of indication of lex mercatoria in a choice-of-law clause in international commercial contracts”

Modern Management Review 25 (4/2018)