DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

Członkowie naszego zespołu przeznaczają część swojego czasu i energii na działalność pro publico bono. W tym zakresie świadczymy nieodpłatnie usługi pomocy prawnej dla organizacji non profit działających dla dobra ogółu, a także w szczególnych przypadkach dla osób fizycznych, które ze względów finansowych nie mogłyby zaangażować profesjonalnego pełnomocnika. W ramach działalności pro bono Kancelaria m.in. zapewniła obsługę prawną spraw prowadzonych przez:

  • Komitet Przeciw Budowie Stacji Przekaźnikowych Nadawczych w miejscowości Zgłobień na rzecz lokalnej społeczności
  • Fundację „Ponad Horyzontem” z siedzibą w Rzeszowie