JAK DZIAŁAMY

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Szwajczak działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do zawodu radców prawnych i obsługi prawnej, a usługi prawne świadczy zawsze z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej. Dbając o dobre imię i prywatność naszych Klientów, zwracamy szczególną uwagę na zachowanie w absolutnej poufności powierzanych nam informacji.

Kancelaria współpracuje również z innymi prawnikami, w tym z notariuszami i zagranicznymi kancelariami prawnymi, utrzymuje też kontakt z przedstawicielami środowiska naukowego w Polsce i za granicą. Współpracujemy ponadto z tłumaczami przysięgłymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi, geodetami, projektantami branżowymi i specjalistami z innych dziedzin.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna w szczególności polega na:

  • udzielaniu porad prawnych
  • reprezentacji klientów na etapie przesądowym
  • prowadzeniu mediacji, polubownym rozwiązywaniu sporów
  • przygotowywaniu pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych
  • reprezentacji klientów przed sądami i innymi organami
  • przygotowywaniu opinii prawnych, analiz i projektów umów i innych dokumentów