DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od początku swego istnienia Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Szwajczak prezentuje biznesowe podejście do problemów każdego przedsiębiorcy, poszukując zawsze optymalnych rozwiązań i pomagając w podejmowaniu trafnych decyzji. Obsługę prawną dla przedsiębiorców prowadzimy na zasadzie stałej współpracy lub doraźnych zleceń, zgodnie z życzeniem klienta, w pełnym lub przedmiotowo wyodrębnionym zakresie. Dążąc do zapewnienia kompleksowej pomocy dla przedsiębiorców Kancelaria świadczy usługi stałej i systematycznej obsługi prawnej poprzez regularne wizyty w siedzibie klienta. W codziennej pracy wykorzystujemy również wszelkie dostępne środki komunikacji, co zapewnia nam szybkość działania, a z drugiej strony umożliwia utrzymanie ciągłego kontaktu z klientem.

W toku świadczonej przez nas obsługi prawnej służymy wsparciem we wszelkich kwestiach związanych z opieką prawną nad działalnością operacyjną przedsiębiorcy, w szczególności poprzez bieżące doradztwo, sporządzanie projektów dokumentów, prowadzenie negocjacji i opiniowanie zawieranych umów, obsługę korporacyjną,opracowanie odpowiednich aktów wewnętrznych i regulaminów,prowadzenie windykacji należności, reprezentację przed organami administracyjnymi i sądowymi. Doradzamy również przy podjęciu decyzji co do wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.Na życzenie klienta i przy współpracy ze specjalistami z innych branż (np. ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej,bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwa personalnego,rachunkowości), zapewniamy usługi kompleksowego doradztwa w działalności operacyjnej przedsiębiorcy.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego procesu inwestycyjnego, pozostając w ścisłych kontaktach ze specjalistami z innych branż, w szczególności:

– świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego

– świadczących usługi z zakresu programów Unii Europejskiej

– architektami i projektantami branżowymi

– rzeczoznawcami majątkowymi

– geodetami

– tłumaczami przysięgłymi