FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie tworzenia i funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Posiada doświadczenie przy sporządzaniu statutów tych podmiotów, ich rejestracji oraz świadczy pomoc prawną w prowadzeniu ich działalności statutowej.