PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, świadcząc następujące usługi:

  • doradztwo prawne z zakresu praw autorskich i praw własności przemysłowej
  • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych i umów przenoszących majątkowe prawa autorskie
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi i polubownymi w sporach dotyczących praw własności intelektualnej