POSTĘPOWANIA SĄDOWE I WINDYKACJA

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i spraw związanych z windykacją wierzytelności, reprezentując swoich klientów w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych. W tym zakresie Kancelaria:

  • prowadzi w imieniu swoich klientów postępowania sądowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • reprezentuje swoich klientów (wierzycieli i dłużników) w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających
  • reprezentuje swoich klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
  • przygotowuje wszelkie pisma procesowe – pozwy, wnioski, środki zaskarżenia, skargi i inne pisma