PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania prawa administracyjnego i stosowania procedury administracyjnej. Doświadczenie to opiera się na regularnej obsłudze prawnej świadczonej przez Kancelarię na rzecz jednej z jednostek administracji rządowej. Ponadto prowadzimy różne sprawy administracyjne na rzecz przedsiębiorców i klientów prywatnych. W tym zakresie działalność Kancelarii opiera się w szczególności na:

  • reprezentacji klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej a także przez przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym na każdym etapie postępowania
  • przygotowywaniu pism i wniosków w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
  • tworzeniu specjalistycznych oraz wieloaspektowych opinii i analiz prawnych
    w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, sądowoadministracyjnego i egzekucyjnego

Główne obszary administracyjnego prawa materialnego, którymi się zajmujemy, to:

Posiadamy rozległe kontakty ze specjalistami z zakresu budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, architektami a także rzeczoznawcami majątkowymi i geodetami.