OBRÓT MIĘDZYNARODOWY, INWESTYCJE ZAGRANICZNE

Kancelaria świadczy usługi prawne (również w języku angielskim) w zakresie spraw międzynarodowego obrotu gospodarczego i inwestycji zagranicznych. Doświadczenie Kancelarii obejmuje:

 • obsługę prawną transakcji handlu międzynarodowego – kontrakty eksportowe i importowe, wykorzystanie reguł INCOTERMS®2010, zastosowanie konwencji międzynarodowych (w tym Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISC) – tzw. Konwencji Wiedeńskiej z 1980 r.) i regulacji Unii Europejskiej z zakresu handlu międzynarodowego oraz aktów tzw. „soft law” w tym zasad UNIDROIT i kodyfikacji Międzynarodowej Izby Handlowej – ICC, a także aktów prawa modelowego
 • czynny udział w procesach zawierania umów handlowych (w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych, sprzedaży towarów) z podmiotami zagranicznymi, w szczególności poprzez przygotowanie projektów umów, uczestnictwo w negocjacjach, reprezentację klientów przed prawnikami kontrahentów zagranicznych, merytoryczną weryfikację projektów umów (redakcję umowy) oraz ich opiniowanie w świetle przepisów prawa polskiego i regulacji międzynarodowych
 • obsługę prawną zagranicznych projektów inwestycyjnych (umowy inwestycyjne, spółki joint venture)
 • doświadczenie w zakresie rynku chińskiego, w szczególności:
  • obsługa prawna projektów inwestycyjnych od etapu sporządzenia listu intencyjnego, poprzez negocjacje, podpisanie finalnej umowy, przygotowanie kompletnej dokumentacji do realizacji projektu
  • czynny udział w negocjacjach z kontrahentem chińskim
  • sporządzanie i weryfikacja umów handlowych i licencyjnych
  • rejestracja spółek, w tym spółki joint venture

Obsługę prawną dotyczącą rynku chińskiego prowadzimy przy ścisłej współpracy zaprzyjaźnionej kancelarii prawnej z Szanghaju.