PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa nieruchomości w aspekcie cywilnoprawnym i administracyjnym, w tym budowlanym, zarówno na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora publicznego, jak i klientów indywidualnych. Posiadamy rozległe kontakty ze specjalistami z zakresu budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, architektami a także rzeczoznawcami majątkowymi i geodetami.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna najczęściej polega na:

  • obsłudze prawnej inwestycji liniowych, takich jak autostrady, drogi krajowe, sieci gazowe pod względem pozyskiwania praw do nieruchomości (uzyskiwanie zgód na wejście w teren, ustanawianie służebności przesyłu, wywłaszczenia, ograniczenia praw do terenu, postępowania realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)
  • reprezentowaniu inwestora przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi
  • sporządzaniu analiz stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych
  • wspieraniu przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską (przygotowywanie i opiniowanie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu, umowy sprzedaży lokalu, umowy najmu i dzierżawy)
  • prowadzeniu procesów windykacyjnych (o wydanie nieruchomości), postępowań uwłaszczeniowych i o zasiedzenie, postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • sporządzaniu i opiniowaniu umów z zakresu obrotu nieruchomościami – np. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, ustanowienia służebności
  • współpracy z kancelariami notarialnymi przy transakcjach nabycia lub zbycia nieruchomości