PRAWO CYWILNE

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług prawnych z zakresu prawa cywilnego. W szczególności oferujemy pomoc prawną dotyczącą:

 • ochrony dóbr osobistych
 • prawa rzeczowego (w tym prawa nieruchomości – regulowanie stanu prawnego w drodze zasiedzenia, uwłaszczenia, uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; ograniczenia praw do nieruchomości, procesy windykacyjne)
 • prawa zobowiązań:
  • udział w procesie zawierania umów w obrocie krajowym i międzynarodowym poprzez uczestnictwo w negocjacjach, przygotowanie projektu umowy, reprezentację klienta przed prawnikami kontrahenta, weryfikację projektu umowy pod kątem merytorycznym (redakcję umowy), opiniowanie projektu umowy w świetle przepisów prawa polskiego i regulacji międzynarodowych, współpracę ze specjalistami z innych dziedzin
  • sporządzanie i opiniowanie ogólnych warunków umów, warunków gwarancji
  • doradztwo prawne w zakresie form zawierania umów
  • doradztwo prawne na etapie realizacji umów, w tym formułowania roszczeń
  • windykacja należności
 • prawa spadkowego – w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego
 • prawa mieszkaniowego – w tym sporządzanie i opiniowanie umów ustanowienia odrębnej własności lokalu, sprzedaży lub najmu lokalu
 • prawa ubezpieczeń