PRAWO HANDLOWE (PRAWO SPÓŁEK)

W ramach prawa spółek zajmujemy się w szczególności:

  • zakładaniem spółek prawa handlowego, przedstawicielstw oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych (umowy spółek, statuty, rejestracja)
  • bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym doradztwo dla organów spółek
  • zmianami umów, statutów, zmianami kapitałowymi (podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego)
  • fuzjami i przejęciami (M&A), podziałami i przekształceniami spółek, tworzeniem grup kapitałowych
  • doradztwem prawnym przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
  • innymi sprawami korporacyjnymi takimi jak np. spory między spółkami a członkami organów, sporządzaniem dokumentów wewnętrznych spółek (regulaminy, uchwały, protokoły zgromadzeń, itp.)
  • audytami prawnymi due dilligence
  • bierzemy także udział w zebraniach organów spółek (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników)