PRAWO PRACY

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje także występowanie przed Sądem Najwyższym.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz pracowników i pracodawców:

  • udzielając im porad prawnych i sporządzając opinie i analizy prawne, także w zakresie dotyczącym praw i obowiązków pracodawców i ochrony praw pracowniczych
  • reprezentując ich w postępowaniach przez sądami i innymi organami
  • sporządzając i weryfikując projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich, a także aktów wewnętrznych podmiotów (regulaminy, instrukcje, itp.)
  • biorąc czynny udział w negocjacjach z pracownikami i innego rodzajach formach rozwiązywania sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem